Taller «Matemàtica lúdica» – C.P. Costa i Llobera

Després d’una reflexió de l’equip de mestres de 2n cicle s’ha vist la necessitat d’oferir contextos per promoure una activitat matemàtica competencial que afavoreixi l’establiment de connexions entre els diferents conceptes matemàtics i la seva aplicació en la vida quotidiana de l’alumne.

A tal efecte, aquest curs, de manera experimental, hem iniciat els tallers de matemàtica lúdica a 2n cicle de primària (4t, 5è i 6è curs).

S’ha cregut oportú, tenint en compte el desenvolupament evolutiu dels alumnes, composar 3 grups heterogenis amb alumnes de 5è i 6è curs mentre que s’han format 2 grups de quart.

La durada de cada taller és de 8 sessions de 45’.

Els tallers organitzats són:

 • Per a 4t:
  • Mesures de longitud
  • Perímetres
  • Pensament lògic
  • Àrees
 • Per a 5è i 6è:
  • Problemes cooperatius
  • Geometria descriptiva
  • Àrees i perímetres

cpcostaillobera.net